Ozden Online Content

BOOKS

Research Manual for Social Sciences (Volume 1)

1. Educational Research     2. Focusing on the Problem     3. Formulating the Purpose Statement, Research Question and Hypothesis      4. Review of Literature     5.1. Research Design Part 1     5.2. Research Design Part2     6. Writing a Research Proposal     APPENDICES     REFERENCES     INDEX

Research Manual for Social Sciences (Volume 2)

1. Basic Issues Crucial in Setting Research Design     2. Data Collection and Preparation     3. Data Analysis  -Describing Data     4. Graphic Illustrations     5. Data Analysis – Computing Relationship between Variables     6. Data Analysis – Comparing Groups and Making Inferences          7. Organizing the Collected Information     8. Putting Information on Paper for Each Section of the Study     9. Writing Process

APPENDIX A     APPENDIX B     APPENDIX C     APPENDIX D     APPENDIX E     APPENDIX F     CHARTS1     CHARTS2     REFERENCES     INDEX

Vocabuilder- Pre-Intermediate

FORWARD   TABLE OF CONTENTS      01 African American     02 Coudy but not Rainy     03 Teacher or Student     04 Friendly and Lovely      05 Seeing is Believing     06 Quiteness of Darkness   07 Slowly but Surely     08 Peaceful and Graceful     09 Different but Pleasant     10 Health and Strength     11 Childish but Foolish    12 Exciting not Frightening     13 Personal and Confidential     14 Livable and reasonable     15 Active and Explosive     16 Unable to Unluck     17 Penniless and Helpless     18 Ladylike not Childlike     19 Terrify and Horrify     20 Education for Production     21 Childhood to motherhood     22 Treatment not Punishment     23 Brighten not Darken     24 Famous and Mysterious     25 Sight of of Gifts     26 Modernize and Fertilize     27 Considerate and Affectionate     28 Excellence in Performance     29 Misleading Disappearance     30 Originality in Poetry

Appendix A     Appendix B    Appendix C     Psikodilbilim

1. Psikodilbilimin amacı     2. Dilin Tanımı     3. Öğrenim Kuramları ve Dil     4. Dil ve Deneyim     5. Dil Edinimi     6. Sözel Bellek ve Hatırlatma     7. Dil ve Düşünce     8. Dil ve İletişim     9. Psikodilbilim Araştırmalarının Dil Eğitimine Katkısı     Ek: Kullanılan Terimlerin İngilizce Karşılıkları

Dil insana özgü bir olgu olduğu için onu insan faktöründen ayırıp tek başına analiz etmek doğru olmaz. Dil, bireylerin toplum içinde birbirleri ile iletişim kurmak için kullandığı bir araçtır. Bu aracı kullanırken bireyler kendi deneyimleri sonucu edindikleri dil bilgilerinden yararlanırlar. Ayrıca, sözel veya yazılı elde ettikleri bilgileri kafalarında depolayıp gerektiğinde bunları kendi dil bilgileri çerçevesinde yeniden söze dökerken kişiye özgü bazı psikolojik, nörolojik, fizyolojik olgulardan yararlanırlar. Bundan başka, dil, sosyal bir toplumun iletişim aracı olduğu müddetçe onu toplumdan ayırmanın imkanı yoktur. Bir çocuk doğduğu sosyal toplumun dilini iki yıl içinde öğrenir. Bu dil öğrenimi sırasında geçirdiği deneyimler de dilden ayrı tutulamaz.

Dilin psikoloji, sosyoloji, nöroloji, eğitim alanlarına yakınlığını belirtmek ve dilin, öğrenim teorileri ve öğrenim biçimleri, düşünce, iletişim, hatırlama gibi konular ile ilişkisini irdelemek ve bu konularda yapılan çalışmaları dile getirmek amacı ile bu kitap yazılmıştır. Kitap psikodilbilim dersinde ders kitabı olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Yazım dili Türkçe olmasına rağmen yabancı dil eğitimi programlarında yardımcı ders kitabı olarak kullanılmasında büyük yarar vardır. Bu şekilde öğrenciler, yabancı dilde edindikleri terminolojinin Türkçe karşıtlarını da öğrenme fırsatı bulacaktır.

ARTICLES

ELT

 1. Yabancı Dil Öğretiminde Benzetleme ve Oyunun Etkinliği, İZLEM, N.4 1980, pp. 20-25. (Co-author Turgut Ekmekci). Click to download ELT 1
 2. Simulations and Games in the Foreign Language Classroom. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, N.3. 1990, pp.28-39. Click to download ELT 2
 3. Use of Adverbial Expressions of Time in Context with some Guidance to Avoid Misapplication. Ç.U. Eğitim Fakültesi Dergisi, N3, 1990, pp. 40-68. Click to download ELT 3
 4. Translation: Is it a Testing Technique? TTR (TEFL Turkey Reporter) Vol. 1. N.2 1990, pp. 4-7. Click to donwload ELT 4
 5. Teaching Reading Skills in a Foreign Language through Natural Approach. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, N.4. 1991, pp. 22-35 (Co-author Zühal Akünal). Click to download ELT 5
 6. Problems Encountered in Practice Sessions for Teacher Training Programs. Innovations in Language Teaching Vol. 2. Ankara: British Council, 1992. Click to download ELT 6
 7. The Nature of Language Learning (Ed. İlknur Keçik) Language Learning and Language Teaching, Anadolu University Publications, 1992, No. 620, pp 1-9. Click to download ELT 7
 8. The Language Learners and their Educational Environment, (Ed. İlknur Keçik) Language Learning and Language Teaching, Anadolu University Publications, 1992, No. 620, pp. 10-19. Click to download ELT 8
 9. Discrepancies between Native and Non-native Speaker Trainers (co-author Nevin İnal) Ankara University, TÖMER Language Journal, No 23, September 1994, 32-41. Click to download ELT 9
 10. Existing Situations and a Search for Prospective Solutions. (Co-author Gülten Hergüner) TÖMER Language Journal, No 61, November 1997, pp. 12-32. Click to download ELT 10
 11. Students’ Reflection on the ELT System at YADIM. (Co-author Gulten Hergüner). In Perspectives in English Language Teaching. Ankara, METU, School of Foreign Languages, 1997, pp. 136-148. Click to download ELT 11
 12. Rotatory Development (Co-authors Nurlu Erkan and Neriman Göncüoğlu). In Perspectives in English Language Teaching (Eds. Sibel Tüzel Köymen and Bülent Kandiller). Ankara, METU, School of Foreign Languages, 1997, pp. 221-231. Click to download ELT 12

 LINGUISTICS

 1. Acquisition of Turkish: A Longitudinal Study on the Early Language Development of a Turkish Child. Thesis Preview, Genel Dilbilim Dergisi, 2, 7-8, 1979. Click to download LGT 1
 2. Acquisition of Verbal Inflections in Turkish. METU Journal of Human Sciences, Vol. 1, N.2, 1982. Click to download LGT 2
 3. The Developmental Errors in the Pre-School Turkish Children’s Speech. Proceedings of the Turkish Linguistics Conference, Boğaziçi University Publications No. 400, 1986. Click to download LGT 3
 4. Significance of Word Order in the Acquisition of Turkish. In Dan I. Slobin and Karl Zimmer (Eds.) Studies in Turkish Linguistics. John Benjamins Pub. Co. Amsterdam/Philadelphia, 1986. Click to download LGT 4
 5. Creativity in the Language Acquisition Process. In H.E. Boeschoten and L.T. Verhoeven (Eds.) Studies on Modern Turkish. Tilburg University Publications, Tilburg, Netherlands, and 1987 pp. 203-210. Click to download LGT 5
 6. Dil Edinim ve Geilşiminin Dilbilim Kurallarına Dayalı Olarak İncelenmesi. Dilbilimin Dünü, Bugünü, Yarını. Hacettepe University Publications, Ankara, 1987, pp. 30-36. Click to download LGT 6
 7. Description of Syntactic and Semantic Relations in Children’s Single Word Utterances Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, No. 2, 1988. Click to download LGT 7
 8. Development of Functional Coding in the Acquisition of Turkish. Proceedings of the XIV. International Linguistics Congress, Vol. 3, 1988, pp.27-29. Click to download LGT 8
 9. Coinage of Words in Child’s Lexicon in Acquiring Turkish. In S. Koç (Ed) Proceedings of the Fourth International Conference on Turkish Linguistics. Ankara: Middle East Technical University Publication, 1990. Click to download LGT 9
 10. Primitive Speech Act Types Performed by a Turkish Child at the age of Fifteen Months. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, N.3, 1990, pp. 69-78. Click to download LGT 10
 11. Türkçenin Ediniminde Soru Tümcelerinin Algılanımı. In S. Özsoy and H. Sebüktekin (Eds.) IV. Dilbilim Sempozyumu Bildirileri. Boğaziçi University Publications, 1990, pp 215-232. Click to download LGT 11
 12. Dil ve Deneyim. Dilbilim Araştırmaları, 1990, pp. 131-136. Click to download LGT 12
 13. Factors Governing the Acquisition of Semantic and Syntactic Relations. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, N.5, 1991, pp. 28-42. Click to download LGT 13
 14. Sözel Bellek ve Hatırlama. Dilbilim Araştırmaları, 1991, pp. 50-58. Click to download LGT 14
 15. Psikodilbilimin Amacı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, N.6-7, 1991. Click to download LGT 15
 16. The Use of Turkish as a Second Language, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, No 8, 1992, pp. 42-62. Click to download LGT 16
 17. Türkçenin Ikinci Dil Olarak Kullanımı In Kamile İmer ve N. Engin Uzun (Eds.) VII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını: 371, 1993, pp. 53-63. Click to download LGT 17
 18. Dört Altı Yaş Grubu Çocuklarının Sözcük İçerisinde Ses Ayrımı Yapabilme Yetileri (Co-author Cem Can) In Lütfiye Oktar and Ayşen Cem Değer (Eds.) X. Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Bornova, Izmir: Ege University, Faculty of Literature Publication, 1996, pp. 215-222. Click to download LGT 18
 19. Ilgi Tümceciklerinin Türk Çocuklarınca Taklit ve Kullanımı. In K. Imer and L. Subaşı Uzun (Eds.) Doğan Aksan Armağanı. Ankara: Ankara University Press, 1998. Click to download LGT 19